Miesięczne archiwum: Luty 2017

Auto pomoc, czego możemy oczekiwać?

Auto pomoc, czego możemy oczekiwać?

W ramach ubezpieczenia assistance zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym mamy zagwarantowane wsparcie jakiego w razie awarii, kolizji czy innego nieprzewidzianego zdarzenia zapewni nam auto pomoc. Czym dokładnie zajmują się firmy pod szyldem auto pomoc? Jakiego rodzaju usług możemy od nich oczekiwać?