Autocasco, jakie wybrać dodatki?

Autocasco, jakie wybrać dodatki?

Ubezpieczenie AC chroni nasz samochód, kiedy jesteśmy sprawcą kolizji bądź tego sprawcy w ogóle nie ma (uszkodzenie samochodu w wyniku działania żywiołów, szkód parkingowych czy kradzieży).

Zanim dokupimy do obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dobrowolne ubezpieczenie autocasco warto przeanalizować jaki jego wariant będzie dla nas najkorzystniejszy.

Samo OC zwykle nie ma wielu opcji wybór, ponieważ jego działanie i konstrukcje określa ustawodawca, a nie dowolnie poszczególne towarzystwa

Warto rozszerzyć takie ubezpieczenie o dodatkowe opcje na przykład ochronę zniżek, która przy jednej kolizji powoduje, że likwidacja takiej szkody z naszej polisy OC nie spowoduje zmniejszenia zniżek u tego samego ubezpieczyciela podczas wznawiania polisy na następny okres ubezpieczeniowy. Można też wykupić dodatkowo rozszerzony assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla siebie i pasażerów. W przypadku autocasco opcji jest znacznie więcej i warto zapoznać się z tym jakie dodatkowe doubezpieczenia i rozszerzenia proponuje nam dany ubezpieczyciel. Po pierwsze możemy korzystać z różnych opcji określania i likwidacji szkody. Możemy wybrać wariant, w którym możemy korzystać z dowolnego warsztatu lub tańszy, gdzie ubezpieczyciel określa, który warsztat, najczęściej z sieci partnerskiej ubezpieczyciela może likwidować naszą szkodę.

Warto też sprawdzić jakie opcje holowania mamy w określonym wariancie assistance

Zwykle ubezpieczyciel określa minimalną odległość od domu, w której ubezpieczenie zaczyna działać (franszyza kilometrowa) oraz określa limit holowania, oraz teren na przykład ograniczając go do terytorium Polski. Można znieść zarówno franszyzę kilometrową, jak i rozszerzyć limit kilometrów. Warto też sprawdzić, na jakich częściach będzie likwidowana nasza szkoda, na oryginalnych czy na zamiennikach i wybrać odpowiadającą nam opcję. Podobnie jak w przypadku OC także w wypadku ubezpieczenia AC możliwe jest wykupienie „ochrony zniżek”, która pozwoli na likwidacje jednej szkody w okresie ubezpieczeniowym bez wpływu na obniżenie zniżki w kolejnym.

Więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/ac-pelne/

Dodaj komentarz