Kiedy ubezpieczenie OC nie działa?

Decydując się na zakup auta musimy mieć świadomość, że ciąży na nas obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Komunikacyjne ubezpieczenie tego typu ma za zadanie chronić osoby, które w wyniku działania zostały przez nas poszkodowane.

Kiedy działa OC?

OC zadziała, kiedy w wyniku wypadku, którego my jesteśmy sprawcą, osoba druga poniesie określone konsekwencje. Mogą być to straty w sensie zdrowotnym lub całkowicie materialne straty, związane ze zniszczeniem czy uszkodzeniem samochodu. Nasza polisa jest wtedy gwarantem, że taka osoba, otrzyma od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiliśmy polisę, stosowne ubezpieczenie. Te będzie przeznaczone na reperacje samochodu lub pokrycie innych szkód, których byliśmy sprawcą. Jednocześnie OC chroni też nas, bo nie jesteśmy zmuszeni do pokrycia tych wszystkich szkód z własnej kieszeni.

Kiedy ubezpieczenie OC nie działa?

Kiedy OC nie jest skuteczne?

Istnieją też przypadki, kiedy mimo ważnej polisy i wykupionego OC, ochrona nie zadziała. W tym przypadku nie dotyczy to bezpośrednio osoby poszkodowanej. Ta otrzyma od naszego towarzystwa odszkodowanie, ale potem ubezpieczyciel zwróci się do nas z żądaniem zwrotu pieniędzy. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli na przykład oddalimy się z miejsca wypadku. Wtedy ubezpieczyciel ma prawo podejrzewać, że mieliśmy jakiś powód tej ucieczki i na pewno zażąda od nas zwrotu odszkodowania. To samo nas czeka, kiedy podczas wypadku byliśmy pod wpływem środków odurzających lub alkoholu. W takim przypadku ubezpieczyciel uzna, że wypadek zaistniał wyłącznie z naszej winy. Tym samym jako główny winny szkody, jesteśmy zmuszeni do jej pokrycia. Oczywiście, kiedy wypadek będzie efektem naszego celowego działania lub na przykład próbowaliśmy w ten sposób popełnić samobójstwo, to także nie możemy liczyć na ochronę naszej polisy ubezpieczeniowej. Ostatecznie ubezpieczyciel sprawdzi nasze dokumenty. Nieważne prawo jazdy na pewno będzie tutaj podstawą do odmówienia nam ochrony. Podobnie się stanie, kiedy okaże się, że samochód nie ma aktualnych badań technicznych potwierdzonych pieczątką ze stacji diagnostycznej.

Więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Dodaj komentarz