O kolektorach próżniowych

O kolektorach próżniowychOd dawna ludzie starają się znaleźć źródła energii, które z jednej strony będą ekologiczne, z drugiej zaś nie ulegną wyczerpaniu tak jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Zainteresowanie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych doprowadziło między innymi do możliwości wykorzystania energii słonecznej. Energię słoneczną, która dociera na powierzchnię Ziemi można wykorzystać do zamiany w ciepło i energię elektryczną dzięki urządzeniom zwanym kolektorami słonecznymi.

Rodzaje kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne montowane są w Polsce od kilku lat. Do najbardziej popularnych w naszym kraju typów kolektorów słonecznych należą płaski. Ich popularność wynika między innymi ze stosunkowo niskiej ceny. Mają one jednak jedną wadę: sprawność z jaką przetwarzają energię słoneczną w ciepło nie należy do bardzo wysokich. Bardziej sprawne są kolektory próżniowe. Kosztują więcej od kolektorów płaskich, różnią się budową, mają wiele zalet.

Budowa kolektorów płaskich i próżniowych

Kolektor plaski składa się z systemów rurek, które mają mały przekrój. Są one mocowane do wykonanej z metalu (często jest to miedź) płyty, która pełni funkcję absorbera. W środku rurek znajduje się specjalna ciecz. Kiedy absorber rozgrzeje się, odda ciepło do tej cieczy. Absorber oraz rurki umieszcza się w przezroczystej obudowie. Obudowa jest izolowana pianką poliuretanową lub watą mineralną. Dzięki obudowie elementy, z których zbudowany jest kolektor są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi – pamiętajmy, że kolektory montuje się na zewnątrz. Warstwa pianki poliuretanowej lub waty mineralnej zmniejsza straty ciepła. Kolektory płaskie mają tak prostą budową, że przez bardzo długi czas nie ulegają żadnym awariom. Kolektory próżniowe zbudowane są z rurek wykonanych ze szkła o średnicy 5-10 cm. W ich środku znajduje się jeszcze jedna, wypełniona cieczą rurka. Nazwa tego typu kolektorów pochodzi od próżni znajdującej się w szklanych rurkach. Dzięki temu mają one większą sprawność.

Sprawdź też: https://www.hewalex.pl/oferta/prozniowe-kolektory-sloneczne/

Dodaj komentarz