O transporcie morskim

Początki transportu drogą wodną giną w mrokach dziejów. Na pewno miało to miejsce jeszcze przed naszą erą, prawdopodobnie transport wody wykorzystywali jako pierwsi mieszkańcy starożytnego Egiptu. Za mistrzów morskiego handlu uważani byli Fenicjanie. Swoją flotę handlową mieli Grecy i Rzymianie. Dla rozwoju współczesnego transportu morskiego bardzo duże znaczenie miało powstanie pod koniec XII wieku Hanzy – związku kupców miast europejskich.

O transporcie morskim

Napęd parowy

Drogę żegludze oceanicznej otworzyło wynalezienie kompasu oraz żagli, które umożliwiły pływanie pod wiatr. Kolejnym przełomem było zastąpienie żagli napędem parowym. Wynalazek ten spełnił marzenia wielu przedsiębiorców. Wreszcie przestali oni ponosić ogromne straty spowodowane nieterminowanymi dostawami, których przyczyną były kaprysy wiatrów. Przełom technologiczny na morzu zaczął się właśnie od tych pierwszych, mocno jeszcze niedoskonałych parowców. W rozwoju napędu parowego bardzo duże zasługi położyli Amerykanie. Pierwszy, ekonomiczny parowiec pasażerki zbudowany został przez Roberta Fultona w roku 1807. Parowiec ten pływał po rzece Hudson. Pierwsza rzeczna linia komunikacyjna w Europie pojawiła się w roku 1812.  Rejsy na szkockiej rzece Clyde odbywał statek „Comet”. Dzięki temu, że udało się udoskonalić napęd parowy w roku 1819 został pokonany Atlantyk. Statek „Savannah” pokonał trasę od portu Savannah położonego w Ameryce Północnej do Liverpoolu. Zajęło to 26 dni.

Kontenerowce

Rola statków w przewozach pasażerskich błyskawicznie zmalała kilkadziesiąt lat temu. Konkurencję wygrał zdecydowanie szybszy transport lotniczy. Rację bytu straciły ogromne transatlantyki, ich miejsce zajęły samoloty pasażerskie. Dzisiaj statki pasażerskie pełnią służbę w żegludze wycieczkowej. Wciąż jednak bardzo ceniony jest transport statkami towarowymi. Już w latach 50. zaczęła się kariera masowców służących do przewozu suchych ładunków. Ważną rolę odgrywają także tankowce i kontenerowce.

Statki transportowe są wolniejsze od samolotów, ale są od nich bardziej ekonomiczne.

Dodaj komentarz