Obliczanie wysokości podatku

Obliczanie wysokości podatku Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie ryczałtu musi prowadzić ewidencję przychodów rejestrującą wszystkie przychody z działalności. Warto zaznaczyć, że zalicza się do nich również otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych. Obowiązuje go również wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Przychody

Podczas obliczania podatku pierwszym krokiem jest dokonanie podsumowania przychodów uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym – może to być miesiąc lub kwartał. Następnie sumę pomniejsza się o odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Tak wyliczona kwota jest podstawą obliczenia podatku – zgodnie z obowiązującą przedsiębiorstwo stawką. Warto dodać, że uzyskany podatek można pomniejszyć, odejmując część zapłaconej składki zdrowotnej – o 7,75% podstawy wymiaru. Rozliczając się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, składa się zeznanie roczne PIT-28. Termin przedłożenia dokumentu do koniec stycznia. Jeżeli szukasz dobrego i sprawdzonego rozwiązania, to mamy dla Ciebie kilka ciekawych propozycji, które bez wątpienia powinieneś wziąć pod uwagę. Są to kwestie mające dla nas kolosalne znaczenie i pod żadnym pozorem nie można zapominać o korzyściach, jakie daje nam podobne rozwiązanie.

Nie ma nie wiedziałem!

Wiele ciekawych informacji w temacie, to możecie znaleźć je na stronach internetowych. W ten oto sposób wpłyniesz znacząco na podjęcie dobrej decyzji. Dowiedz się, co dla ciebie jest najważniejsze, a możesz być pewien, że na pewno zapadnie Ci w pamięci. Jeżeli szukasz dobrego i sprawdzonego rozwiązania, to mamy dla Ciebie kilka ciekawych propozycji, które bez wątpienia powinieneś wziąć pod uwagę. Są to kwestie mające dla nas kolosalne znaczenie i pod żadnym pozorem nie można zapominać o korzyściach, jakie daje nam podobne rozwiązanie. Wiele ciekawych informacji w temacie, to możecie znaleźć je na stronach internetowych. W ten oto sposób wpłyniesz znacząco na podjęcie dobrej decyzji. Dowiedz się, co dla ciebie jest najważniejsze, a możesz być pewien, że na pewno zapadnie Ci w pamięci.

Dodaj komentarz