Łączność w Polsce

Łączność jest jedną z dziedzin gospodarki. Pod względem organizacyjnym należy ona do kompetencji Telekomunikacji Polskie SA, Poczty Polskiej, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Oprócz nich

Komunikacja miejska: tramwaj

Początków komunikacji miejskiej można upatrywać w rewolucji przemysłowej. To wraz w rewolucją przemysłową narodziło się zapotrzebowanie na ogólnodostępne pojazdy kursujące po miastach.

O transporcie morskim

Początki transportu drogą wodną giną w mrokach dziejów. Na pewno miało to miejsce jeszcze przed naszą erą, prawdopodobnie transport wody wykorzystywali jako pierwsi mieszkańcy starożytnego