Powietrzna pompa – nowoczesne źródło ciepła

Wcielenie idei czerpania energii ze środowiska w naszych czasach przeniosło się z pola życzeń na pole praktycznej realizacji. Być może najbardziej uderzającym i dość łatwym do wdrożenia przykładem są powietrzne pompy ciepła. Oprócz ogrzewania można je teraz stosować do chłodzenia pomieszczeń w gorącym sezonie, zachowując główną zaletę powietrznych pomp ciepła – łatwość instalacji bez znacznych inwestycji w system inżynieryjny do ich działania

Zasada działania pompy ciepła

Powietrzna pompa ciepła działa bardzo prosto – jest to odwrotny cykl agregatu. Pobierając ciepło z jednej części przestrzeni, na przykład z powietrza na zewnątrz domu, grzejnik ogrzewa chłodziwo w sprężarce (w wyniku sprężania) i oddaje ciepło o wysokim potencjale do ogrzewanego pomieszczenia. Pierwsza praktyczna realizacja idei termodynamiki związana jest z nazwiskiem wybitnego brytyjskiego fizyka i inżyniera Williama Thomsona (Lord Kelvin), który już w 1852 roku. Następnie, już w XX wieku, zaproponowano wykorzystanie gruntowych lub wodnych wymienników ciepła dla obwodu ekstrakcji ciepła VT. Oznacza to, że powietrzna pompa ciepła może pobierać ciepło z dowolnego miejsca – ze zbiornika, z ziemi, z otaczającego powietrza – i przenosić je dalej w celu podgrzania chłodziwa. Jeśli budynek wymaga chłodzenia podczas upałów, zachodzi proces odwrotny – przepływ ciepła jest kierowany z powrotem, a nadmiar ciepła jest odprowadzany do ziemi, do zbiornika lub podziemnej warstwy wodonośnej, do otaczającego powietrza. Jedna i ta sama „odwracalna” pompa ciepła może podgrzewać wodę do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zimą, a latem chłodzić budynek.

Więcej na temat powietrznej pompy ciepła znajdziesz na https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-pcwu-dla-cwu/

Pompy ciepła – odnawialne źródło energii

Już jakiś czas temu UE przyjęła zmiany do rozporządzenia o alternatywnych źródłach energii, które obecnie klasyfikuje pompy ciepła jako urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE). Alternatywne źródła energii obejmują teraz energię aerotermalną, energię hydrotermalną i energię geotermalną. Prawo określa również, że energia cieplna pobierana przez pompy ciepła z powietrza, wody i gleby jest uważana za wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, pod warunkiem, że roczna ilość energii cieplnej wytwarzanej przez taką pompę ciepła jest większa niż ilość energii cieplnej zużytej na produkcję energii elektrycznej zużywanej przez ciepło pompa. 13 czerwca 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zgodnie z którą technologie bezpośredniego spalania paliwa do celów grzewczych są technicznie mało obiecujące. Na pierwszy plan wysuwa się połączona technologia wykorzystania pomp ciepła, w tym wraz z panelami słonecznymi.

Dodaj komentarz