Sposoby komunikowania się ludzi

Ludzie komunikują się ze sobą za pomocą bardzo różnych środków: począwszy od wyrazu twarzy, poprzez gesty i wydawane przez siebie dźwięki. We współczesnym świecie ludzie komunikują się ze sobą korzystając ze zdobyczy techniki. Korzystamy z przekazu telewizyjnego i radiowego, telefonów, Internetu. W przeszłości komunikacja oparta była przede wszystkim na podróżach, naturalne przeszkody (np. góry) potrafiły ją skutecznie utrudnić.

Przekazy pisemne

Najmniej skutecznym sposobem przekazywania informacji jest przekaz ustny. Nie sprawdził się on między innymi dlatego, że pamięć ludzka jest zawodna. Po wynalezieniu pisma, przesyłanie wiadomości zapisanych najpierw na tabliczkach, a później na papierze, stało się znacznie łatwiejsze. Bezpieczeństwa informacji strzegły pieczęcie, a ryzyko ich zniekształcenia zostało praktycznie wyeliminowane. Przekaz pisemny przyjął się błyskawicznie. Eksplozja słowa pisanego nastąpiła po wynalezieniu druku w 1447 roku przez Johannesa Gutenberga.

Kolej

Wynaleziona na początku XIX wieku kolej stała się szybkim i niezawodnym środkiem komunikacji. Przed liniami kolejowymi nie było przeszkód. Dzięki nowoczesnym technologiom można było budować mosty nad rzekami i tunele w górach.

Łączność kablowa

Wynalezienie telegrafu było kolejnym krokiem milowym w rozwoju komunikacji. Telegraf został wynaleziony w 1837 roku przez dwóch Anglików, Charlesa Wheatstone i Wiliama Cook. Ich wynalazek szybko został pokonany przez kod opracowany przez Samuela Morse. Kolejnym krokiem milowym był telefon wynaleziony przez Aleksandra Bella. Od tej chwili dzięki łączności kablowej można było przesyłać informacje natychmiast nawet na bardzo duże odległości. Pierwsza międzymiastowa linia telefoniczna została uruchomiona w 1884 roku między Bostonem a Nowym Jorkiem. Masowo przeciągane kable połączyły mnóstwo punktów na ziemi, przeciągnięto je także przez oceany. Do transmisji telekomunikacyjnych w roku 1966 zaczęto wykorzystywać światłowody. Dalszy rozwój telekomunikacji nastąpił wraz z wystrzeleniem pierwszego sztucznego satelity.

Dodaj komentarz