Tramwaj: środek transportu miejskiego

W latach 80. XIX wieku rozpoczęła się historia napędzanych prądem pojazdów komunikacji miejskiej. W wielu miastach na całym świecie tramwaje są wykorzystywane także dzisiaj.

Tramwaj: środek transportu miejskiego

Tramwaj jest pojazdem kołowym, który porusza się po dwóch, równolegle ułożonych szynach

Do zasilania tramwajów wykorzystywany jest prąd, który jest dostarczany przez pałąk z zawieszonych nad torem przewodów lub przez położoną pod powierzchnią szynę przewodzącą.

Tramwaje są pojazdami, które wywodzą się od używanych w XVIII wieku kopalnianych kolejek. Napędzana prądem kolejka została zbudowana przez Wernera Ernsta von Siemensa; swój pojazd zaprezentował on na międzynarodowej wystawie w Berlinie w roku 1879. Pierwszy system komunikacji pasażerskiej wykorzystujący tramwaje powstał w 1832 roku w Nowym Jorku. Tramwaje były bardzo rozpowszechnione w Europie i Stanach Zjednoczonych już pod koniec XIX wieku. Wydawało się wtedy, że nic nie jest w stanie zastąpić tych tanich w eksploatacji pojazdów. Poważny regres w komunikacji tramwajowej nastąpił w latach 20. Przyczynił się do tego zarówno wielki kryzys gospodarczy, jak i rozwój autobusów. Część z przedsiębiorstw obsługujących linie tramwajowe upadło z dnia na dzień. W wielu miastach aż do połowy lat 70. w ogóle zrezygnowano z komunikacji tramwajowej. Tramwajowe zostały wyparte przez bardziej zwrotne i szybsze autobusy i metro.

Na komunikację tramwajową przychylnym okiem zaczęto ponownie patrzeć w latach 80.

W wielu polskich i holenderskich stworzono wspólne, bardzo rozległe linie tramwajowe. Po pięćdziesięciu latach nieobecności tramwaje powróciły do Paryża, w roku 1982 powróciły do Londynu. Po czterdziestu latach nieobecności tramwaje wróciły na ulice Manchesteru. Z kolei w latach 90. tramwaje zostały przywrócone w niektórych regionach USA. Okazało się, że autobusy nie są doskonałym środkiem transportu. W przeciwieństwie do tramwajów zanieczyszczają środowisko, muszą też stać w korkach. Do powrotu tramwajów przyczynił się także duży postęp techniczny w ich konstrukcji.

Dodaj komentarz