W jaki sposób rozlicza się ryczałt?

W jaki sposób rozlicza się ryczałt?Wybór sposobu rozliczania podatku od dochodów wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Podstawowa wiedza dotycząca danej formy pomoże uniknąć nieprawidłowości i ewentualnych kar związanych z błędami księgowymi. Dodatkowo każde rozwiązanie ma swoje mocne i słabe strony, a odpowiedni wybór pozwoli osiągnąć optymalizację podatkową. Jeśli chcesz zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany, zachęcamy do lektury poniższego tekstu, który gromadzi najważniejsze zasady związane z tym sposobem rozliczania podatku dochodowego.

Kto może rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego?

Rozliczanie podatku na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego podlega regulacjom zawartym w rozdziale 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to uproszczona forma opodatkowania. Skorzystać z niej mogą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych i spółki jawne osób fizycznych. Warunkiem rozliczania ryczałtowego jest uzyskanie przychodów w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro – jeśli działalność prowadzona jest wyłącznie samodzielnie, lub jeśli uzyskano przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

Podatek

W przypadku rozliczania ryczałtowego podatek płaci się od uzyskanych przychodów, których nie pomniejsza się o koszty działalności. Ustalanych jest kilka stawek ryczałtu – ich wysokości uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności i obecnie wynoszą 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Zazwyczaj jedno przedsiębiorstwo podlega jednej stawce, natomiast, jeśli działalność jest zróżnicowana można stosować ich kilka, odpowiednio do sektorów działalności.

Dodaj komentarz